Junior Music Course – kurslängd 2 år

Musikkurs för barn 4-5 år i sällskap med förälder.

Undervisningen är innehållsrik, barnen får bl.a. sjunga, lyssna, fantisera kring musik, träna sitt inre tonminne, spela på keyboard och lära sig om noter. Barnen går kursen under den period i livet då de har en enastående förmåga att memorera ord, toner och ljud. Med rätt träning möjliggör detta att barnen får en gedigen musikutbildning och en känslomässig relation till musik som varar livet ut.

Efter avslutad kurs går barnen vidare till Junior Extension Course där det kreativa musikaliska skapandet är i fokus.

Efter avslutad Junior Extension Course kan barnen fortsätta musicera i Junior Ensemble Course.

Information

Lektionsupplägg:

Undervisningen sker i grupp om 6-10 barn.

Lektion hålls en gång i veckan à 60 min.

36 lektioner per år.

Kostnad:

165 kr per lektion + materialkostnad (böcker , CD:s, dvd:s).

Man förbinder sig en termin i taget.

Ingen planerad kursstart i nuläget.

Om du är intresserad av att börja, maila gärna till  jenny@hattfabrikensmusik.se

 

Musikäventyret– kurslängd 1 -1,5 år

(Junior Step Fundamental Course)

Nybörjarkurs i musik för barn i ålder 6-8 år

Kursen innehåller ett brett utbud av aktiviteter – lyssna, sjunga, spela på klaviaturinstrument, lära sig notläsning och musikteori. Detta ger en grundläggande musikförståelse som motiverar barnen till ytterligare studier i musik.

Läroboken innehåller musikstycken som kittlar barns fantasi, men även ackordspel, sånger, spel tillsammans i gruppen, detta tillsammans ger barnen alla musikens grunder, på ett roligt och lekfullt sätt.

Information

Lektionsupplägg:

Undervisningen sker i grupp om 6-10 barn.

Lektion hålls en gång i veckan à 60 min.

36 lektioner per år.

Kostnad:

165 kr per lektion + materialkostnad (böcker , CD:s, dvd:s).

Man förbinder sig en termin i taget.

Efter avslutad kurs går barnen vidare till Junior Step Course där det kreativa musikaliska skapandet är i fokus

Ingen planerad kursstart i nuläget.

Om du är intresserad av att börja, maila gärna till  jenny@hattfabrikensmusik.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från Yamaha Junior Original Concert där Lova Lönnmyr från Hattfabrikens musik blev uttagen till att delta med sin egen låt Lovas sommarvals.